^Na vrh

Dobrodošli na spletni strani župnije Leskovica

Živi rožni venec

Rožni venec...
Dolgočasna in zastarela molitev? Je dolgčas spremljati rojstvo Gospoda, njegovo življenje, smrt in vstajenje? Pri vsaki desetki moliti najlepšo molitev, ki jo je učil?

Mislim, da ne. Koliko priložnosti je za molitev rožnega venca, komu vse lahko namenimo vsaj eno desetko. Potreb je res veliko. Tudi ljudi, katerim lahko z molitvijo rožnega venca izkažeš svojo hvaležnost.

Kaj je Živi rožni venec?
Že sam izraz nam pove, da je molitev rožnega venca nekaj živega, kajti povezani smo v občestvo živih ljudi, ki molijo k živemu in resničnemu Bogu. Živi rožni venec (ŽRV) pomeni skupino molivcev, zbranih v enem ali več vencih po 20 oseb, ki ob premišljevanju Jezusovega in Marijinega življenja molijo eno od 20 skrivnosti rožnega venca. Tako en venec molivcev izmoli vsak dan vse 4 dele rožnega venca.

Bog, ki je Ljubezen, nam daje v življenju čudovite priložnosti, da tudi mi, zakoreninjeni v Njem, ljubimo svoje brate in sestre. Ena takih priložnosti je molitvena naveza: vsak član zmoli na dan eno desetko: Očenaš, 10-krat Zdravamarija, nato Slava Očetu in Jezus, odpusti nam... Za vsak mesec posebej je določena ena skrivnost, da jo bolj premišljuje. Ko se prične drug mesec, vzame naslednjo skrivnost.

V župniji Leskovica se ustanavlja Živi rožni venec. Bog nam daj blagoslova in vztrajnosti na tej poti. Molitveni nameni v naši župniji pa so naslednji:

  • naše družine,
  • našo mladino,
  • duhovne poklice in svetost poklicanih,
  • za versko mlačne in neverujoče,
  • za bolne in trpeče,
  • za naše rajne in duše v vicah.

Se vidimo v nedeljo 7. januarja 2018 po sv. maši na ustanovnem srečanju, kjer se bomo natančneje pogovorili o tej molitvi in bo vsak, ki se je, ali se še bo prijavil, dobil določeno desetko v molitev.

Lepo povabljen/a!