^Na vrh

Dobrodošli na spletni strani župnije Leskovica

Skupina za pripravo na sv. misijon

V sredo 15.3. smo se (skupina za pripravo nas sveti misijon) že tretjič zbrali za "skupno mizo". Pogovorni večer je vodil p. Jožko Smukavec (sicer tudi voditelj župnijskega misijona), beseda pa je med drugim tekla o pripravi dogodkov v okviru sv. misijona, refleksiji z ozirom na prejšnje srečanje, angažiranosti župljanov...

P. Jožko je poudaril, da je molitev osnova, na kateri moramo graditi in na tej osnovi bomo lahko tudi rodovitni pri pripravi, izvedbi in nato življenju po sv. misijonu. Spodbudil nas je, da najprej zavzeto in iskreno molimo prav mi v skupini...najprej vsak zase, za druge v skupini in tudi za postale v župniji (naj spomnim, da je vsak udeleženec ob zaključku prejšnjega srečanja drugemu "nepoznanemu" napisal osebno misel in hkrati tudi prejel osebno misel od naključnega soudeleženca; za izžrebanca potem vsak zase tudi moli oz. se ga na kakšen drugačen način večkrat spomni).

Precej konkretni smo poskušali biti tudi glede udejstvovanja nas župljanov tekom leta oz. tekom sv. misijona. Dorekli smo nekatere vsebine in jih tudi podkrepili z datumi in (vsaj v grobem) z vsebino. Cilj je v čim večji meri angažirati župljane/krajane za skupnost, za medsebojno povezovanje...skratka za zanimanje za župnijo/kraj/drug drugega. Kaj konkretno je bilo dorečeno, bo objavljeno naknadno.

Ostalo nam je še nekaj domače naloge do naslednjič...tj. 4. aprila ob 19.30.